تعداد مقالات: 1462
227. عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


228. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 26-31

سید یحیی صفوی


229. به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 27-40

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ محسن سلطان پور


230. واکاوی همدیدی ترمودینامیک توفان های تندری شیراز

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 27-42

مهدی مدیری؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی


231. اثرات مثبت و منفى فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایى

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 34-41

آئیژ عزمی؛ مجتبی قدیری معصوم


232. آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی


233. تاریخ نقشه برداری در جهان

دوره 1، شماره 1، بهار 1369، صفحه 4-16

حسن شمسی


234. نقشه در مهندسی رزمی

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 6-8

محمد ستاری وفایی


235. تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دوم)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1379، صفحه 7-10

حمید مالمیریان (مترجم)


236. تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت دوم)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1376، صفحه 7-18

حمید مالمیریان (مترجم)


237. مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت چهارم)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1378، صفحه 8-10

حمید مالمیریان (مترجم)


238. تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت اول)

دوره 6، شماره 21، بهار 1376، صفحه 8-17

حمید مالمیریان (مترجم)


240. بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 9-12

محمد جواد ولدان زوج؛ اصغر میلان لک؛ مهدی غلامعلی مجد آبادی


241. ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 9-14

حمید رضا وارثی؛ حسینعلی کاظمی


242. تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت دهم

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 9-12

حمید مالمیریان (مترجم)


243. تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هفتم

دوره 11، شماره 41، بهار 1381، صفحه 9-12

حمید مالمیریان (مترجم)


244. مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت سوم)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1378، صفحه 9-13

حمید مالمیریان (مترجم)


246. دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر

دوره 15، شماره 59، پاییز 1385، صفحه 10-14

حسین حاتمی نژاد؛ سمیرا نوذری


248. تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت سیزدهم)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 10-18

حمید مالمیریان (مترجم)


250. مقدمه ای بر مسائل زیست محیطی برف

دوره 9، شماره 33، بهار 1379، صفحه 10-14

محمد مسیبی