تعداد مقالات: 1418
101. اشاره

دوره 2، شماره 7، تابستان 1372، صفحه 2-6

مهدی مدیری


102. اشاره

دوره 2، شماره 6، زمستان 1371، صفحه 2-5

مهدی مدیری


103. اشاره

دوره 2، شماره 5، تابستان 1371، صفحه 2-5

مهدی مدیری


104. اشاره

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 2-3

مهدی مدیری


105. اشاره

دوره 1، شماره 3، تابستان 1370، صفحه 1-64

مهدی مدیری


106. اشاره

دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 2-3

مهدی مدیری


108. معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 5-17

مرتضی میری؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


112. ارزیابی توابع نگاشت با استفاده از ردیابی اشعه سه بعدی

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 7-22

حمید اکبری؛ وهاب نفیسی؛ جمال عسگری


115. تحلیل و بررسی رابط های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی درتجهیزات همراه

دوره 23، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 23-13

رضا آقاطاهر؛ سروش اجاق؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری


116. ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 21-42

حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا آزموده اردلان؛ حمید دهقانی؛ محمدرضا سراجیان؛ علی علیدوستی


118. تأثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : روستاهای آهار ، گلدسته)

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 5-16

سهیلا ایرانخواه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی


120. به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 27-40

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ محسن سلطان پور


123. نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS

دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 21-37

سید احمد حسینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ مهدی مدیری؛ محسن احدنژاد روشتی


124. طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 15-28

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی مدیری؛ رضا آقاطاهر؛ سیامک تقی زاده قلعه جوقی؛ سعید رحیمی


125. روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 15-23

علیرضا صفدری نژاد؛ مهدی مختارزاده؛ محمدجواد ولدان زوج