تعداد مقالات: 1418
126. ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 19-27

زینب عبیداوی؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ روح اله میرزایی


127. بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 17-34

محمد حسن یزدانی؛ افشار سیدین


128. آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی


129. هارپ چیست؟(تکنولوژی سازنده یا مخرب؟)

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 14-23

حجت مهکویی؛ شهلا حسنی


133. واکاوی همدیدی ترمودینامیک توفان های تندری شیراز

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 27-42

مهدی مدیری؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی


135. برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی: شهر بابلسر )

دوره 22، 85-1، بهار 1392، صفحه 13-17

اصغر ضرابی؛ مریم رضائی


136. تحلیلی بر مشکلات بافت فرسوده شهر کازرون

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 8-10

سیده شهلا حسینی اصل؛ حسن بیک محمدی


137. بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 9-15

احمد پوراحمد؛ حسین نجفی؛ رقیه شمسی؛ محمد فعلی


138. تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


139. سطح بندی دهستان های بخش شیروان از نظر شاخص های توسعه انسانی

دوره 21، شماره 81، بهار 1391، صفحه 9-16

حسن بیک محمدی؛ یونس آزادی


140. بررسی تطبیقی مکتب کارکردگرایی در جغرافیا با سایر مکاتب جغرافیایی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 7-12

احمد تقدیسی؛ زهرا هدایتی مقدم


141. وحدت جهان اسلام چشم انداز آینده جهان اسلام (قسمت پنجم)

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 9-19

سید یحیی رحیم صفوی


144. مدل‏ سازى معادلات ساختارى در برنامه ‏ریزى شهرى

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 10-16

احمد پور احمد؛ ایرج قاسمی


146. چشم ‏انداز آینده (قسمت اول)

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 9-19

سید یحیی صفوی


147. اثرات مثبت و منفى فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایى

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 34-41

آئیژ عزمی؛ مجتبی قدیری معصوم