تعداد مقالات: 1486
1476. بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی


1482. ارزیابی توان اکولوژیک با هدف توسعه گردشگری پایدار با بهره گیری از روش های WLC و فازی در محیط GIS - مطالعه موردی: شهرستان نیشابور

دوره 29، شماره 115، پاییز 1399، صفحه 161-177

علی اکبر عنابستانی؛ هدایت ا... نوری زمان آبادی؛ معصومه ملانوروزی


1485. تحلیل اقلیمی تأثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم - مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان

دوره 29، شماره 115، پاییز 1399، صفحه 179-194

سیدعلی عبادی نژاد؛ محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ علی اصغر محمدپور


1486. تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 29، شماره 114، تابستان 1399، صفحه 185-194

مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ محمد رئوف حیدری فر