نویسنده = علیرضا سفیانیان
تعداد مقالات: 3
1. تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 65-69

آزاده زائری امیرانی؛ علیرضا سفیانیان


2. مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 44-49

ملیحه سادات مدنیان؛ علیرضا سفیانیان


3. آشکارسازى تغییرات پوشش و کاربرى اراضى با تکیه بر علوم دور سنجى

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 13-18

علیرضا سفیانیان؛ سامره فلاحتکار