نویسنده = حدیث کیانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 49-62

حسین عساکره؛ حدیث کیانی