نویسنده = غلامرضا روشن
تعداد مقالات: 4
2. مکان‏ یابى نیروگاه خورشیدى با توجه به پارامترهاى اقلیمى

دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 75-80

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن؛ رضا برنا


3. تغییر اقلیم، کاترینا و امنیت ملى

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 50-53

حسین محمدی؛ غلامرضا روشن


4. سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 42-46

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن