نویسنده = علی اکبر رسولی
بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 169-178

علی اکبر رسولی؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجتبی فخاری واحد


مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS

دوره 17، شماره 67، آبان 1387، صفحه 57-61

مسعود ترابی آزاد؛ رحیم افتخاری؛ علی اکبر رسولی؛ امیر سیه سرانی


کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1387، صفحه 60-64

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی


جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 43-46

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی؛ محمود داوودی


پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS

دوره 13، شماره 52، بهمن 1383، صفحه 24-29

مجید زاهدی؛ علی اکبر رسولی؛ عبداله فرجی


متخصصین صنعت GIS

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1379، صفحه 15-18

علی اکبر رسولی


اصول طراحی تصاویر جغرافیایی در محیط GIS

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1378، صفحه 6-13

علی اکبر رسولی


سیستم های اطلاعاتی GIS

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1371، صفحه 9-11

علی اکبر رسولی


سیستم های اطلاعاتی GIS

دوره 1، شماره 3، مرداد 1370، صفحه 50-55

علی اکبر رسولی