نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 10
1. بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران

دوره 27، شماره 106، تابستان 1397، صفحه 169-178

علی اکبر رسولی؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجتبی فخاری واحد


2. مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS

دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 57-61

مسعود ترابی آزاد؛ رحیم افتخاری؛ علی اکبر رسولی؛ امیر سیه سرانی


3. کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان

دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 60-64

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی


4. جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 43-46

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی؛ محمود داوودی


5. پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 24-29

مجید زاهدی؛ علی اکبر رسولی؛ عبداله فرجی


6. متخصصین صنعت GIS

دوره 9، شماره 33، بهار 1379، صفحه 15-18

علی اکبر رسولی


7. اصول طراحی تصاویر جغرافیایی در محیط GIS

دوره 8، شماره 29، بهار 1378، صفحه 6-13

علی اکبر رسولی


8. نگرشی بر کاربردهای متنوع سیستم های اطلاعات جغرافیایی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1372، صفحه 42-51

علی اکبر رسولی


9. سیستم های اطلاعاتی GIS

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 9-11

علی اکبر رسولی


10. سیستم های اطلاعاتی GIS

دوره 1، شماره 3، تابستان 1370، صفحه 50-55

علی اکبر رسولی