نویسنده = شهریار خالدی
تعداد مقالات: 2
2. نگرشی بر آب های فسیل کره زمین

دوره 6، شماره 22، تابستان 1376، صفحه 27-33

شهریار خالدی