نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 37-55

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ مرتضی نصرتی هِشی