نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


2. کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در صنعت گردشگری

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 46-51

مهدی مدیری؛ مهرداد کرمی؛ سهند بنی کمالی


3. تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان

دوره 20، شماره 77، بهار 1390، صفحه 91-97

حسین حاتمی نژاد؛ مهرداد کرمی؛ فریاد پرهیز