نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت

دوره 30، شماره 118، تابستان 1400، صفحه 113-126

مهران مقصودی؛ محمد فتح اله زاده؛ حمید گنجائیان


2. پیش ­بینی روند توسعه شهری به سمت مناطق مخاطره­ آمیز با استفاده از تصاویر چندزمانه؛ مطالعه موردی: شهر مریوان

دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 107-117

شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان؛ سمیه شهری؛ امیرعلی عباس زاده