نویسنده = مهدی مدیری
پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 123-136

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ حسین آقامحمدی


عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 43-57

علی کلانتری اسکوئی؛ مهدی مدیری؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا حسنوی


اشاره (قلم، سطر و اثر)- نمایه ی موضوعی سپهر

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 2-46

مهدی مدیری


اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I)

دوره 22، شماره 86، خرداد 1392، صفحه 5-16

مهدی مدیری؛ رضا آقا طاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری


شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 7-20

مهدی مدیری؛ زهرا علی بخشی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی


اشاره - سامانه های تصویربرداری فراطیفی

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 2-8

مهدی مدیری


اشاره: روند تحولات جدید در دورکاوى شهرى

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 2-8

مهدی مدیری


قلم، سطر و اثر

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 2-33

مهدی مدیری


اشاره: دورکاوى و کیفیت محیطى شهر

دوره 18، شماره 72، بهمن 1388، صفحه 2-10

مهدی مدیری


چکیده و فرموله کردن مدل ژنرالیزاسیون

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1388، صفحه 2-12

مهدی مدیری