نویسنده = مهدی مدیری
تعداد مقالات: 100
1. عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


3. ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 43-57

علی کلانتری اسکوئی؛ مهدی مدیری؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا حسنوی


4. اشاره (قلم، سطر و اثر)- نمایه ی موضوعی سپهر

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 2-46

مهدی مدیری


5. اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I)

دوره 22، شماره 86، بهار 1392، صفحه 5-16

مهدی مدیری؛ رضا آقا طاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری


6. شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 7-20

مهدی مدیری؛ زهرا علی بخشی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی


7. اشاره - سامانه های تصویربرداری فراطیفی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 2-8

مهدی مدیری


8. اشاره: پیدایی عوارض ناپیدا در تصاویر فراطیفی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 2-6

مهدی مدیری


16. اشاره: روند تحولات جدید در دورکاوى شهرى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 2-8

مهدی مدیری


17. قلم، سطر و اثر

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 2-33

مهدی مدیری


18. اشاره: دورکاوى و کیفیت محیطى شهر

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 2-10

مهدی مدیری


20. اشاره: ژنرالیزاسیون نقشه ‏هاى کاداستر براساس ترسیم تطبیقى

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 2-8

مهدی مدیری


21. چکیده و فرموله کردن مدل ژنرالیزاسیون

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 2-12

مهدی مدیری