نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 101
1. پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 123-136

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ حسین آقامحمدی


2. عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


4. ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 43-57

علی کلانتری اسکوئی؛ مهدی مدیری؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا حسنوی


5. اشاره (قلم، سطر و اثر)- نمایه ی موضوعی سپهر

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 2-46

مهدی مدیری


6. اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I)

دوره 22، شماره 86، بهار 1392، صفحه 5-16

مهدی مدیری؛ رضا آقا طاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری


7. شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 7-20

مهدی مدیری؛ زهرا علی بخشی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی


8. اشاره - سامانه های تصویربرداری فراطیفی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 2-8

مهدی مدیری


9. اشاره: پیدایی عوارض ناپیدا در تصاویر فراطیفی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 2-6

مهدی مدیری


17. اشاره: روند تحولات جدید در دورکاوى شهرى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 2-8

مهدی مدیری


18. قلم، سطر و اثر

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 2-33

مهدی مدیری


19. اشاره: دورکاوى و کیفیت محیطى شهر

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 2-10

مهدی مدیری


21. اشاره: ژنرالیزاسیون نقشه ‏هاى کاداستر براساس ترسیم تطبیقى

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 2-8

مهدی مدیری


22. چکیده و فرموله کردن مدل ژنرالیزاسیون

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 2-12

مهدی مدیری