نویسنده = محمدرضا ولوی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 5-17

لیلا ثروتی؛ محمدرضا ولوی؛ مریم حورعلی