نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روش های تعیین وضعیت ماهواره ها با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره

دوره 30، شماره 119، پاییز 1400، صفحه 99-119

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ سیده سمیرا طالبی


3. ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک

دوره 29، شماره 114، تابستان 1399، صفحه 21-35

زهرا بنی مصطفوی؛ سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی