نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 4
1. ساماندهی مسیل شهری فرحزاد در شمال کلان شهر تهران از دیدگاه ژئومورفولوژی

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 93-107

عزت الله قنواتی؛ محمد رضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ سمیرا نجفوند


4. مخاطرات محیطی

دوره 23، 90-1، تابستان 1393، صفحه 94-105

محمدرضا ثروتی؛ فریبا آزاد؛ رضا منصوری