نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 8
2. پیش بینی تغییرات کاربری زمین با استفاده از شبکه های عصبی و GIS

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 22-26

غلامرضا لطیفی؛ محمد حسین کاظمی اندریان


5. ضرورت ‏ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت دوم)

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 59-64

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی


6. ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل)

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 41-44

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی


7. فرایند مدیریت بحران در کاهش بلایاى طبیعى (زلزله)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1385، صفحه 22-26

غلامرضا لطیفی


8. عمران از دیدگاه ابن خلدون

دوره 9، شماره 35، پاییز 1379، صفحه 45-50

غلامرضا لطیفی