نویسنده = کمال امیدوار
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 197-209

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ احمد مزیدی؛ تیمور علیزاده


4. مبانى نظرى بارور سازى ابرها

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 24-28

کمال امیدوار