نویسنده = شهلا حسنی
تعداد مقالات: 1
1. هارپ چیست؟(تکنولوژی سازنده یا مخرب؟)

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 14-23

حجت مهکویی؛ شهلا حسنی