دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی نحوه تولید و انتشاراطلاعات مکانی در کشورهای توسعه یافته

حمید عنایتی؛ محسن حسن زاده شاهراجی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 48-53

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار(1) هر کشور، میزان دسترسی و بهره‌گیری از اطّلاعات مکانی و انجام تصمیم‌گیری بر مبنای تحلیل‌های حاصل از سیستم‌های اطّلاعات مکانی می‌باشد. برای این منظور در هر کشوری یک یا چند ارگان متولّیان اصلی تولید اطّلاعات مکانی می‌باشد. در سال‌های اخیر و با ورود به عصر فنآوری اطّلاعات و دسترسی همگان به ...  بیشتر

سیستم لیدار موج-پیوسته و کاربردهای آن

محسن حسن زاده شاهراجی؛ علی محمدزاده؛ کوروش خوش الهام

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 34-39

چکیده
  در سال­‌های اخیر سنجنده جدیدی با نام لیدار موج-پیوسته وارد خانواده لیزر اسکنرهای تجاری شده است. مزیت اصلی این نوع جدید سنجنده‌­ها، ثبت کامل موج پالس بازگشتی پس از برخورد به عوارض گوناگون در مسیر سیر پالس لیزر به سطح زمین می­‌باشد. با ثبت کامل موج، خروجی ابر نقاط دارای تراکم بالاتر و قابلیت اطمینان بیشترهمراه با پارامترهای جدیدی ...  بیشتر