نویسنده = نسرین نیک اندیش
تعداد مقالات: 2
1. گوگل ارتس، سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین لغزش چهارتخته؛ روش ساده و جدید برای بررسی زمین لغزش

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 81-86

نسرین نیک اندیش؛ سید فرزاد حسینی زاده آرانی


2. پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماری

دوره 22، 86-1، تابستان 1392، صفحه 23-29

نسرین نیک اندیش؛ عباسعلی آروین؛ وجیهه شهسواری؛ فرشاد سلیمانی