نویسنده = علی جوزی خمسلویی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 87-92

علی جوزی خمسلویی؛ هدی جواهران


2. تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه)

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 20-25

مسعود معیری؛ علی جوزی خمسلویی