نویسنده = هدی جواهران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 87-92

علی جوزی خمسلویی؛ هدی جواهران