نویسنده = مهدی مدیری
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی همدیدی ترمودینامیک توفان های تندری شیراز

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 27-42

مهدی مدیری؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی


2. تله ژئواینفورماتیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی در راه اندازی سامانه های مدیریت بحران

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 36-41

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی مدیری؛ رحیم علی عباسپور؛ سعید رحیمی


3. کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در صنعت گردشگری

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 46-51

مهدی مدیری؛ مهرداد کرمی؛ سهند بنی کمالی


4. تحلیل و ارزیابى پتانسیل‏ ها و راهبردهاى توسعه اکوتوریسم در منطقه ریجاب (استان کرمانشاه)

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 43-50

مهدی مدیری؛ جبار سلیمی منش؛ محمد عباسی؛ سجاد باقری سید شکری