نویسنده = رسول افضلی
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی


3. حقوق اوقات فراغت در ایران - مطالعه موردی: تهران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 133-144

رسول افضلی؛ زهرا کاتب ازگمی