نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
1. ضرورت مرمت محلات و واحدهای مسکونی قدیمی در شهرهای ایران

دوره 22، 85-1، بهار 1392، صفحه 40-46

حمیدرضا وارثی؛ صدیف اسلامی پریخانی


2. تحلیل جغرافیایی مسکن محلات شهری ایلام

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 92-98

حمیدرضا وارثی؛ مریم عسکری


3. چغاخور و اکوتوریسم

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 40-46

حمیدرضا وارثی؛ اصغر نوروزی آورگانی