نویسنده = سیده شهلا حسینی اصل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر مشکلات بافت فرسوده شهر کازرون

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 8-10

سیده شهلا حسینی اصل؛ حسن بیک محمدی