نویسنده = سید حجت موسوی
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 235-250

محسن شاطریان؛ سید حجت موسوی؛ زهرا مومن بیک


3. برنامه ریزی مکانی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 217-228

صدیقه کیانی سلمی؛ سید حجت موسوی؛ پریسا یگانه دستگردی