نویسنده = محمد حسین کاظمی اندریان
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تغییرات کاربری زمین با استفاده از شبکه های عصبی و GIS

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 22-26

غلامرضا لطیفی؛ محمد حسین کاظمی اندریان