نویسنده = ملیحه سادات مدنیان
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 44-49

ملیحه سادات مدنیان؛ علیرضا سفیانیان