نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مکتب کارکردگرایی در جغرافیا با سایر مکاتب جغرافیایی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 7-12

احمد تقدیسی؛ زهرا هدایتی مقدم


2. کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 26-32

احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی؛ فرناز ابوالحسنی؛ زهرا سلطانی


3. نقش گردشگرى در اشتغال زایى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 20-23

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی


4. نقش صنایع کارگاهى «کوچک» در توسعه روستایى (مطالعه موردى: شهرستان شهرضا)

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 20-27

احمد تقدیسی؛ بیژن رحمانی؛ مسعود مهدوی؛ رحمت اله منشی زاده