نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 7
1. روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 86-90

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر


2. پیش ‏بینى سیل و روش هاى پیشگیرى از آن

دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 28-29

مهرداد حسینی؛ عباس شمس الهی


3. مطالعه و بررسى مدیریت سیل و راهکارهاى کاهش خسارات ناشى از سیل

دوره 16، شماره 63، پاییز 1386، صفحه 35-38

مهرداد حسینی؛ فرخ مطلبی فر