نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. معرفى و ارزیابى کیفى داده ‏هاى لیدار

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 24-27

احمد جواهری؛ علی محمد پور


2. بررسى کیفیت پارامترهاى مشاهداتى IMU و تعیین مقدار دریفت آن

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 41-44

هادی باباپور؛ احمد جواهری؛ علی محمد پور


3. تلفیق داده‏ هاى لیدار و عکس رقومى‏ هوایى به منظور افزایش دقت طبقه ‏بندى

دوره 16، شماره 63، پاییز 1386، صفحه 22-25

احمد جواهری؛ ابراهیم قلی پور