نویسنده = �������� ���������� ������������������
بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی

دوره 24، شماره 96، اسفند 1394، صفحه 51-64

مهران مقصودی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ محمد علی نظام محله؛ زینب بیاتی صداقت


سیستم‏ هاى تعیین موقعیت شناورهاى زیر دریایى

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 49-53

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالحسین حاجی زاده