نویسنده = ������������ �������������� ������������
تعداد مقالات: 13
1. سیستم‏ هاى تعیین موقعیت شناورهاى زیر دریایى

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 49-53

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالحسین حاجی زاده


3. سیستم اطلاعات هیدروگرافى

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 32-35

علیرضا آزموده اردلان؛ کامیار شجاعی


4. آشنایی با GPS

دوره 3، شماره 11، پاییز 1373، صفحه 4-11

علیرضا آزموده اردلان


5. طراحی بخش ارتباط سیستم اطلاعات جغرافیایی با کاربر

دوره 2، شماره 8، زمستان 1372، صفحه 27-27

علیرضا آزموده اردلان


6. بازنگری نقشه های پوشش و مزایای استفاده از عکس های ماهواره ای

دوره 2، شماره 7، تابستان 1372، صفحه 35-41

علیرضا آزموده اردلان


7. مبحثی در خودکارسازی ترازیابی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1371، صفحه 41-43

علیرضا آزموده اردلان


8. نکته ای چند در بکارگیری صحیح روش کمترین مربعات

دوره 2، شماره 5، تابستان 1371، صفحه 20-29

علیرضا آزموده اردلان


9. تصاویر ماهواره ای در خدمت اطفای حریق چاه های نفت کویت

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 4-5

علیرضا آزموده اردلان


10. انتخاب گیرنده GPS برای مقاصد نقشه برداری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1370، صفحه 24-32

علیرضا آزموده اردلان


11. برآورد هزینه نقشه برداری با GPS

دوره 1، شماره 3، تابستان 1370، صفحه 40-43

علیرضا آزموده اردلان


12. نقش تصاویر ماهواره ای در برآورد خسارات ناشی از حوادث طبیعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 30-31

علیرضا آزموده اردلان


13. تعیین ارتفاع ارتومتریک با استفاده از GPS

دوره 1، شماره 1، بهار 1369، صفحه 38-43

علیرضا آزموده اردلان