نویسنده = اصغر میلان لک
تعداد مقالات: 2
2. بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 9-12

محمد جواد ولدان زوج؛ اصغر میلان لک؛ مهدی غلامعلی مجد آبادی