نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 17-21

ایرج مغفوری مقدم؛ سید عارف علوی


2. تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 23-26

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی


3. تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات زنده

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 76-80

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی