نویسنده = ���������� (����������)�� ����������
تعداد مقالات: 14
1. اورانوس اولین دنیاى جدید

دوره 14، شماره 54، تابستان 1384، صفحه 42-46

زلیخا باقری (مترجم)


2. زمین بى‏ قرار (قسمت دوم)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1383، صفحه 37-40

زلیخا باقری (مترجم)


3. زمین بى ‏قرار

دوره 12، شماره 48، زمستان 1382، صفحه 28-33

زلیخا باقری (مترجم)


4. زهره، سیاره ای مستور قسمت دوم

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 39-45

زلیخا باقری (مترجم)


5. زهره – سیاره ای پنهان – قسمت اول

دوره 11، شماره 43، پاییز 1381، صفحه 38-41

زلیخا باقری (مترجم)


6. زحل مالک حلقه ها- قسمت دوم

دوره 11، شماره 42، تابستان 1381، صفحه 38-43

زلیخا باقری (مترجم)


7. زحل مالک حلقه ها (قسمت اول)

دوره 11، شماره 41، بهار 1381، صفحه 30-34

زلیخا باقری (مترجم)


8. جهان در حرکت (قسمت دوم)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 32-38

زلیخا باقری (مترجم)


9. جهان در حرکت (قسمت اول)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1380، صفحه 25-34

زلیخا باقری (مترجم)


10. مشتری دنیای غول پیکر اولیه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1380، صفحه 25-39

زلیخا باقری (مترجم)


11. حیات در منظومه شمسی

دوره 10، شماره 37، بهار 1380، صفحه 31-34

زلیخا باقری (مترجم)


12. چگونگی پیدایش منظومه شمسی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 30-40

زلیخا باقری (مترجم)


13. عطارد جهانی خمیری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1379، صفحه 31-38

زلیخا باقری (مترجم)


14. وضعیت ستارگان در فصول مختلف

دوره 8، شماره 32، زمستان 1378، صفحه 43-50

زلیخا باقری (مترجم)