نویسنده = ���������� (����������)�� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مازندران بزرگترین دریاچه روی زمین

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 58-59

سوسن مسگری (مترجم)


2. پیشرفت های جدید در رشته کارتوگرافی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1379، صفحه 57-58

سوسن مسگری (مترجم)


3. کارشناسان به پرسش های مطرح شده در مورد GIS پاسخ می دهند

دوره 8، شماره 29، بهار 1378، صفحه 14-15

سوسن مسگری (مترجم)؛ علی جهانی (ویرایش فنی)