نویسنده = سید وحید تقوی (مترجم)
کاربرد عملی و نتایج تجربی مثلث بندی هوایی اتوماتیک

دوره 9، شماره 34، مرداد 1379، صفحه 39-43

سید وحید تقوی (مترجم)


کهکشان راه شیری و رنگ ستارگان

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1377، صفحه 23-41

سید وحید تقوی (مترجم)


حتی ستاره ها نیز پیر می شوند و می میرند

دوره 6، شماره 23، آبان 1376، صفحه 39-41

سید وحید تقوی (مترجم)


یافتن راه حلّی برای جلوگیری از آلودگی

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1376، صفحه 35-38

سید وحید تقوی (مترجم)