نویسنده = مهدی نوربخش
تعداد مقالات: 3
2. پیش بینی رخدادهای طبیعی با دامنه تغییرات بالا

دوره 8، شماره 29، بهار 1378، صفحه 53-57

مهدی نوربخش


3. برآورد تبخیر پتانسیل از طریق رگرسیون چند متغیره

دوره 6، شماره 24، زمستان 1376، صفحه 53-56

مهدی نوربخش