نویسنده = وهاب نفیسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توابع نگاشت با استفاده از ردیابی اشعه سه بعدی

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 7-22

حمید اکبری؛ وهاب نفیسی؛ جمال عسگری