نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر افت آب­ های زیرزمینی بر میزان فرونشست با استفاده از تصاویر راداری سنتینل-­1 ؛ محدوده مورد مطالعه: دشت قروه

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 219-229

شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ زهرا زنگنه تبار


2. پیش ­بینی روند توسعه شهری به سمت مناطق مخاطره­ آمیز با استفاده از تصاویر چندزمانه؛ مطالعه موردی: شهر مریوان

دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 107-117

شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان؛ سمیه شهری؛ امیرعلی عباس زاده