نویسنده = ���������� ������������ (����������)�� ����������
تعداد مقالات: 3
1. مفاهیم مثلث بندی هوایی خودکار

دوره 6، شماره 24، زمستان 1376، صفحه 57-64

مسعود عابدی پشتیری (مترجم)


2. مثلث بندی با استفاده از تصاویر دوربین های CCD

دوره 6، شماره 21، بهار 1376، صفحه 56-64

مسعود عابدی پشتیری (مترجم)


3. بلوک اجستمنت توأم عکس ها و مدل های مستقل

دوره 5، شماره 18، تابستان 1375، صفحه 58-64

مسعود عابدی پشتیری (مترجم)