نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تعیین دمای مؤثر جهت طراحی اقلیمی در مناطق شمالی و جنوبی خوزستان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 6-10

حسین عساکره؛ سعید موحدی


2. مقدمه ای بر اقلیم زیستی و معماری استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 18، تابستان 1375، صفحه 4-18

سعید موحدی؛ محمد مسیبی


3. نقش انسان در تغییرات اقلیمی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1374، صفحه 6-11

محمد مسیبی؛ سعید موحدی