نویسنده = ������������ ������������ (����������)�� ������������
تعداد مقالات: 6
1. مروری بر روش های تفاضلی GPS

دوره 3، شماره 12، زمستان 1373، صفحه 6-8

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


2. روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه نقشه برداری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1373، صفحه 40-43

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


3. روش صحرایی کنترل و سرشکنی خطاهای پیمایش

دوره 3، شماره 9، بهار 1373، صفحه 24-29

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


4. بکارگیری بردارهای GPS در سرشکنی به منظور متراکم سازی شبکه (توسط T.Vincenty )

دوره 3، شماره 9، بهار 1373، صفحه 44-47

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


5. ترکیب اطلاعات GPS و ترازیابی دقیق به منظور مطالعه در نشست زمین

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 26-32

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


6. نکته ای در تعیین آزیموت نجومی دقیق

دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 60-62

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)