نویسنده = سید رحیم صفوی
تعداد مقالات: 1
1. نقشه در اطلاعات و عملیات

دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 23-28

سید رحیم صفوی