نویسنده = ������������ �������� ��������
ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی رودخانه بوانات

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 64-70

صمد عبدی؛ محمد حسین رامشت


توزیع فضایى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپایگان

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 89-93

محمد حسین رامشت؛ رقیه نیکبخت


روش هاى ریاضى ارزیابى گالى

دوره 18، شماره 70، مرداد 1388، صفحه 16-19

محمد حسین رامشت؛ لیلا گرجی؛ مژگان انتظاری