نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی رودخانه بوانات

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 64-70

صمد عبدی؛ محمد حسین رامشت


2. توزیع فضایى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپایگان

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 89-93

محمد حسین رامشت؛ رقیه نیکبخت


3. روش هاى ریاضى ارزیابى گالى

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 16-19

محمد حسین رامشت؛ لیلا گرجی؛ مژگان انتظاری